Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής ΣΤΕΓ : πρακτικό αρ. 3, 28-6-2000

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 28-Jun-2000
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) οι μονιμοποιήσεις Καθηγητών, β) η επανεγγραφή φοιτήτριας στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. Επίσης, εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε το καλλιεργητικό πρόγραμμα Αγροκτήματος.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 2000
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2053
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2053
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.