Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής ΣΤΕΓ : πρακτικό αρ. 3, 5-9-2002

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 5-Sep-2002
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών, β) οι δηλώσεις μαθημάτων μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2002-03, γ) η εκλογή Αναπληρωτού Διευθυντή της ΣΤΕΓ για το ακαδημαϊκό έτος 2002-03, δ) η άσκηση επαγγέλματος Γεωτεχνικού (έγγραφο ΥΠΕΠΘ Φ.908/76113/Η/19-7-2002), ε) η συμμετοχή των τμημάτων της ΣΤΕΓ στην 19η AGROTICA 2003, στ) το καλλιεργητικό πρόγραμμα αγροκτήματος 2002-03 (έγγραφο Υ.Α. αριθμ. ρωτ. 170/25-6-02), ζ) η εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών από το Χειμερινό εξάμηνο 2002-03, η) οι ανανεώσεις σημειώσεων, θ) το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. ΓΣ15/204/10-7-02, ι) οι ανανεώσεις εγγραφών, ια) τα θέματα λειτουργίας της Σχολής, ιβ) η προκήρυξη του ΑΣΕΠ, ιγ) το ερευνητικό πρόγραμμα-προκαταρκτική συνάντηση στο Ηράκλειο 11-9-02.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 2002
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2051
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2051
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.