Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων : απόσπασμα πρακτικού αρ. 6, 18-9-2006

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ;Πρακτικά συνεδριάσεων;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 18-Sep-2006
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκε η μετονομασία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. Περιλαμβάνεται υπόμνημα για την αλλαγή του τίτλου του τμήματος ΔΓΕ υπογεγραμμένο από τα μέλη ΕΠ του τμήματος.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 2006
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2049
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2049
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.