Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής ΣΤΕΓ : πρακτικό αρ. 5, 8-9-2000

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 8-Sep-2000
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) ο ορισμός Αναπληρωτού Διευθυντή Σχολής, β) θέματα λειτουργίας της Σχολής, γ) η απασχόληση φοιτητών σε Υπηρεσίες της Σχολής, δ) η απασχόληση επιστημόνων της Σχολής, ε) η συμμετοχή σε συνέδρια ΕΠ-δαπάνες, στ) τα βιβλία-σημειώσεις για Σχολή, ζ) τα καθήκοντα του Διοικητικού προσωπικού της Σχολής, η) το Fax της Σχολής, θ) ανακοινώσεις, ι) οι εκπρόσωποι προγραμμάτων (SOCRATES κ.λπ).
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 2000
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2048
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2048
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.