Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής ΣΤΕΓ : πρακτικό αρ. 4, 7-7-2000

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 7-Jul-2000
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) οι δηλώσεις μαθημάτων για το Χ.Ε. 2000-01 για το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, β) η έγκριση προμελέτης για την κατασκευή του κτιρίου της Σχολής ΣΤΕΓ.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 2000
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2047
Item type: other
Submission Date: 2017-12-11T14:01:44Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2047
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.