Συνεδρίαση Διευρυμένου Συμβουλίου Σχολής ΣΤΕΓ : πρακτικό αρ. 1, 28-9-2006

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα
Issue Date: 28-Sep-2006
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν οι προτάσεις των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας σχετικά με: μετονομασία-μετεξελίξεις-συγχωνεύσεις και δημιουργία νέων τμημάτων στο ΥΠΕΠΘ. Περιλαμβάνεται πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 2006
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2045
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2045
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.