Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών Σχολής ΑΣΤΕΓ ΚΑΤΕΕ : πρακτικό αρ. 180, 18-11-1981

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων
Issue Date: 18-Nov-1981
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης, β) κατάταξη των εισαχθέντων σπουδαστών στα τμήματα της Σχολής, γ) υποβολή πινάκων αναγκών της Σχολής κατά τμήμα, δ) αιτήσεις-ανακοινώσεις-προτάσεις.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 1981
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2038
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2038
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.