Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής ΣΤΕΓ : πρακτικό αρ. 5, 18-5-2006

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 18-May-2006
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση του προηγούμενου πρακτικού, β) οι εκδηλώσεις Γεωπονίας 2006 «Η Ελληνική Γη και τα Γεννήματά της», γ) η διαδικασία προκήρυξης για σήμα Σχολής, δ) η διαδικασία προκήρυξης για οπτικοακουστικό υλικό Σχολής, ε) τα θέματα Τμημάτων Σχολής.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 2006
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2034
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2034
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.