Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής ΣΤΕΓ : πρακτικό αρ. 6, 5-7-2006

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 5-Jul-2006
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση του προηγούμενου πρακτικού, β) οι υπεύθυνες δηλώσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2530/97 των Τμημάτων της ΣΤΕΓ για το ακαδημαϊκό έτος 2006-07, γ) οι αγορές εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών, δ) η λειτουργία Αγροκτήματος, ε) η εφαρμογή προγράμματος Σεπτεμβρίου 2006, στ) η ενημέρωση για αποφάσεις Συμβουλίου Α.Τ.Ε.Ι.-Θ., ζ) τα θέματα για το επόμενο Συμβούλιο Α.Τ.Ε.Ι.-Θ., η) η αίτηση επανεγγραφής φοιτήτριας στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 2006
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2032
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2032
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.