Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών Σχολής ΑΣΤΕΓ ΚΑΤΕΕ : πρακτικό αρ.183, 20-1-1982 και 21-1-1982

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων
Issue Date: 20-Jan-1982
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) επικύρωση πρακτικού προηγούμενων συνεδριάσεων, β) λήψη αποφάσεως για το βαθμό προόδου στα μαθήματα που δεν καλύφθηκαν έγκαιρα με διδακτικά βιβλία ή με σημειώσεις (Ε/388/18-1-82 τέλεξ ΥΠΕΠΘ), γ) λήψη αποφάσεως σχετικά με τους συντελεστές συμμετοχής βαθμού προόδου και βαθμού προαγωγικών εξετάσεων στην τελική βαθμολόγηση του μαθήματος (Ε/389/18-1-82 τέλεξ ΥΠΕΠΘ), δ) πρόταση για τις παρουσίες στις φροντιστηριακές ασκήσεις μαθημάτων (Ε/387/18-1-82 τέλεξ ΥΠΕΠΘ). Επίσης έγιναν δεκτές εισηγήσεις καθηγητών για συζήτηση.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 1982
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1949
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1949
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.