Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών Σχολής ΑΣΤΕΓ ΚΑΤΕΕ : πρακτικό αρ. 90, 21-2-1978

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ;Πρακτικά συνεδριάσεων;Διοικητικά έγγραφα;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 21-Feb-1978
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) υποτροφίες Δήμου Θεσσαλονίκης, β) πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με ωριαία αντιμισθία και γ) επικύρωση προηγούμενων πρακτικών.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 1978
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1829
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1829
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.