Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας : πρακτικό αρ. 4, 8-10-1992

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Πρακτικά συνεδριάσεων;Διοικητικά έγγραφα
Issue Date: 8-Oct-1992
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντού της Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993, β) λειτουργικά της Σχολής, γ) ανακοινώσεις-προτάσεις.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 1992
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1708
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1708
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.