Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας : πρακτικό αρ. 4, 28-5-1993

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Πρακτικά συνεδριάσεων;Διοικητικά έγγραφα
Issue Date: 28-May-1993
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) επικύρωση πρακτικών β) σπουδαστικά θέματα (επικαλύψεις μαθημάτων, τεστ προόδου κλπ.) γ) ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων, επιτηρήσεων κλπ.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 1993
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1704
Item type: other
Submission Date: 2017-12-11T13:15:59Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1704
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.