Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής ΣΤΕΓ : πρακτικό αρ. 5, 8-7-2004

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ;Πρακτικά συνεδριάσεων;Διοικητικά έγγραφα;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 8-Jul-2004
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) οι επανεγγραφές φοιτητών του τμήματος Φυτικής Παραγωγής, β) η επανεγγραφή φοιτητή του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, γ) οι υπεύθυνες δηλώσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2530/97 των τμημάτων της Σχολής, δ) ανακοινώσεις-λοιπά θέματα.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 2004
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1703
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1703
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.