Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων : πρακτικό αρ. 17, 4-12-1986

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων;Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 4-Dec-1986
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκε η μονιμοποίηση ΕΠ που συμπλήρωσε το χρόνο δοκιμασίας (συνοδευτικό στο πρακτικό αρ. 3/23-3-1987 του Συμβουλίου Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας).
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων—ΣΤΕΓ, 1987
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1668
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1668
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.