Έρευνα ικανοποίησης χρηστών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Φλώρινας (Bachelor thesis)

Σφετκοπούλου, Ελένη


H πτυχιακή εργασία αναφέρετε στην έρευνα ικανοποίησης χρηστών στη Δημοτική βιβλιοθήκη Φλώρινα
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστήματα Πληροφόρησης
Subject classification: Δημόσιες βιβλιοθήκες--Ελλάδα
Public libraries--Greece
Βιβλιοθήκες--Ικανοποίηση χρηστών--Έρευνα
Libraries--User satisfaction--Research
Δημοτική Βιβλιοθήκη Φλώρινας
Municipal Library of Florina
Keywords: Δημόσια Βιβλιοθήκη;Φλώρινα;Σύγχρονο μοντέλο;Public library;Florina;Modern Model
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστήματα Πληροφόρησης , 2020 (α/α 12126)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16404
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16404
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.