Η επίδραση της ένταξης του φώτος στα διάφορα φυσιολογικά χαρακτηριστικά της πιπεριάς (Master thesis)

Μίνη, Γεωργία


Ο ήλιος αποτελεί την κύρια πηγή ζωής πάνω στον πλανήτη και επηρεάζει τόσο τους αυτότροφους όσο και τους ετερότροφους οργανισμούς. Οι αυτότροφοι οργανισμοί παίρνουν την απαραίτητη για αυτούς ενέργεια μέσω της φωτοσύνθεσης. Η ενέργεια του ηλιακού φωτός απορροφάται από τις διάφορες χρωστικές των φυτών (a,b, καροτενοειδή) και το φυτό χρησιμοποιεί αυτή την ενέργεια για να οξειδώσει το νερό. Αυτό έχει ως συνέπεια την απελευθέρωση οξυγόνου και την αναγωγή διοξειδίου του άνθρακα σε οργανικά συστατικά, κατά κύριο λόγο σάκχαρα. Σημαντική είναι και η ένταση της ακτινοβολίας κάτω από την οποία αναπτύσσονται τα φυτά καθώς επηρεάζει τόσο τη δομή, όσο και τη λειτουργία των φύλλων τους. Για την διεξαγωγή του συγκεκριμένου πειράματος χρησιμοποιήθηκαν φυτά πιπεριάς της ποικιλίας Kaptur τύπου Φλωρίνης. Τοποθετήθηκαν σε γλάστρες και χωρίστηκαν σε δυο ομάδες, σε φυτά που δέχτηκαν υψηλότερη φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία και σε φυτά που αναπτύχθηκαν σε μειωμένη ένταση φωτός. Με βάση τις μετρήσεις που έγιναν στο χρωματόμετρο όλοι οι παράμετροι (L,a,b) φαίνεται να επηρεάστηκαν θετικά από την υψηλότερη φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία, καθώς οι τιμές τους ήταν υψηλότερες από εκείνες των φυτών που αναπτύχθηκαν σε μειωμένη ένταση φωτός. Στην μέτρηση της χλωροφύλλης αντίθετα, παρατηρούμε αύξηση της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης στα φυτά που αναπτύχθηκαν κάτω από χαμηλότερη ένταση φωτός. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της χλωροφύλλης στα φυτά που καλλιεργήθηκαν σε μειωμένη ένταση του φωτός, ήταν ένας μηχανισμός αντίδρασης που είχε σκοπό την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του φωτοχημικού μηχανισμού. Στη μέτρηση φθορισμού χλωροφύλλης και συγκεκριμένα στις παραμέτρους της μέγιστης φωτοχημικής απόδοσης ( Fv/Fm) και του αρχικού φθορισμού (Fo ) οι τιμές των παραμέτρων του φθορισμού ήταν υψηλότερες όταν η ηλιακή ακτινοβολία ήταν υψηλή σε σχέση με τα φυτά που δέχθηκαν χαμηλότερη ακτινοβολία, γεγονός 5 που επιβεβαιώνει την καταπόνηση των φυτών λόγω έλλειψη της ενεργούς φωτοσυνθετικής ακτινοβολίας . Τέλος, ως αναφορά τη συνεκτικότητα της σάρκας των καρπών σε μειωμένη ένταση φωτός, οι τιμές ήταν αυξημένες σε σύγκριση με εκείνα που καλλιεργήθηκαν σε υψηλότερες εντάσεις ηλιακής ακτινοβολίας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την υπόθεση μας ότι υπάρχουν στρατηγικές άμυνας του φυτού που βοηθούν στην ομαλή λειτουργία κάτω από αντίξοες συνθήκες τόσο του φωτοσυνθετικού μηχανισμού όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του καρπού
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων-Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας
Keywords: πιπεριά;φυτά;χλωροφύλλη;ακτινοβολία;φυτοχημικά;καρπός
Description: Πτυχιακή εργασία- Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών-Τμήμα Γεωπονίας, 2021 (α/α 12552)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16111
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16111
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.