Το μοντέλο του έξυπνου τουρισμού ως κλειδί για την ανάπτυξη και την αειφορία. (Bachelor thesis)

Πουλημενίδης, Κωνσταντίνος


Ο τουρισμός αποτελεί ένα παγκόσμιο κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο που διογκώνεται παρά την οικονομική ύφεση, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και επενδύσεις. Στην Ελλάδα, ο τουρισμός αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων για το κράτος, καθώς αποτελεί πόλο έλξης για όλο τον κόσμο. Ωστόσο, το βασικό κίνητρο του ταξιδιού παραμένει το «ήλιος και θάλασσα» κάνοντάς το ένα έντονα εποχικό και μη διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν το οποίο εξαρτάται σημαντικά από τους tour operators. Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί στο τουριστικό προϊόν μια πτωτική τάση στον κύκλο ζωής του προϊόντος, και η αναζωογόνησή του και η διασφάλιση του μέγιστου δυνατού οφέλους για την τοπική και εθνική οικονομία αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Στα πλαίσια αυτού του στρατηγικού ανασχεδιασμού αναπτύσσουμε ένα νέο μοντέλο τουρισμού που σκοπό έχει να διαφοροποιήσει το τουριστικό προϊόν, εξασφαλίζοντας μία σταθερότητα στην οικονομία, καθώς και στο φυσικό περιβάλλον του τόπου. Παράλληλα, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες εισέρχονται στον τουρισμό.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
Subject classification: Βιώσιμη ανάπτυξη
Sustainable development
Βιώσιμος τουρισμός
Sustainable tourism
Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Social entrepreneurship
Τουρισμός -- Τεχνολογικές καινοτομίες
Tourism -- Technological innovations
Keywords: Έξυπνος Τουρισμός;Smart tourism;Νέες τεχνολογίες;New technology;Κοινωνική Οικονομία;Social economy;Κοινωνική επιχειρηματικότητα;Social entrepreneurship
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, 2020 (α/α 12180)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16104
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16104
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.