Τα εμπορικότερα είδη φυτοφαρμάκων στην ελληνική αγορά (Bachelor thesis)

Συμεωνίδου, Ελευθερία


Τα έντομα, οι φυτοπαθολογικές ασθένειες, τα ακάρεα, οι νηματώδεις, τα ζιζάνια και τα τρωκτικά καταστρέφουν ετησίως ένα μεγάλο μέρος των γεωργικών καλλιεργειών και προϊόντων. Οι προσπάθειες του ανθρώπου που έχουν ως αποτέλεσμα την πρόληψη, μείωση ή εξαφάνιση των ζημιών που προκαλούν τα φυτοπαράσιτα στη γεωργία, αποδίδονται με τον όρο φυτοπροστασία η οποία για να επιτευχθεί εφαρμόζονται νομοθετικά, καλλιεργητικά, βιολογικά, μηχανικά και βιοτεχνολογικά μέσα και μέθοδοι και όταν αυτά δεν είναι επαρκώς αποτελεσματικά εφαρμόζεται χημική αντιμετώπιση με τη χρήση Γεωργικών Φαρμάκων. Αυτά χρησιμοποιούνται για την έλεγχο της δράσης και γενικότερα για την αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών στη γεωργία. Ακόμη εφαρμόζονται για προστασία αποθηκευμένων αγροτικών προϊόντων, την απολύμανση και απεντόμωση χώρων ή και για οικιακές χρήσεις. Η δυνατότητα χρήσης γεωργικών φαρμάκων με τρόπο ορθό στα πλαίσια διαχείρισης που ολοκληρώνεται με συνδυασμό και άλλων μεθόδων είναι πολύ σημαντική και απαιτούμενη στην γεωργία του σήμερα. Αυτό αποδεικνύει η συνεχώς αυξανόμενη χρήση τους που έδωσε την δυνατότητα μαζί με τη χρήση λιπασμάτων και γενετικά βελτιωμένων ποικιλιών να αυξηθούν δραματικά οι αποδόσεις των καλλιεργειών. H πτυχιακή μου συμβάλει στην κατανόηση της ανάγκης χρήσης των καταληλλότερων φυτοπροστατευτικών προϊόντων με στοιχεία από την εμπορία τους σε καταστήματα Γεωργικών φαρμάκων της Θεσσαλονίκης.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών - Τμήμα Γεωπονίας
Keywords: φυτοφάρμακα;Εχθροί;Ζιζάνια;Εντομοκτόνα;Μυκητοκτόνα;Ζιζανιοκτόνα
Description: Πτυχιακή εργασία- Σχολή γεωτεχνικών επιστημών- Τμήμα φυτικής παραγωγής, 2020 (α/α 12052)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16060
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16060
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.