Μέθοδοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (Bachelor thesis)

Πουλουτίδου, Κασσιανή


The present paper analyses the legalization and disguise of funds due to illegal activities on both a worldwide and national level. The core intention of this research is to reveal the assailable aspects of a society’s economy in relation to money laundering. Under this light, the author cites and analyses the means through which the conversion or transfer of illegally obtained property and funds is achieved by presenting actual cases that were revealed and became the domestic public’s ongoing focus of attention. A critical point for the readers’ understanding of the phenomenon is the clarification of complex money laundering schemes, that is the drilling that money laundering as a procedure follows and why these schemes are later on categorized as models in terms of a theoretical approach. Finally, the last and most important chapter is focused on ways of addressing the problem via the thorough analysis of anti – money laundering developments and methods that can be employed by national governments and authorities. In conclusion, the aim of this research will be to exploit a critical approach as to the methods used by countries around the world to work hand-in-hand to combat money laundering defraying thus the loopholes that still exist in the national legal systems.
Alternative title / Subtitle: Methods of legalizing income from iligal activities
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
Subject classification: Έγκλημα
Crime
Ξέπλυμα χρήματος
Money laundering
Keywords: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος;Money Laundering;Παράνομες δραστηριότητες;Illegal activities;Νομιμοποίηση εσόδων;Income legalization
Description: Πτυχιακή εργασία- Σχολή Διοίκησης Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού , 2020 (α/α 12183)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16042
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16042
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.