Σύγκριση βιολογικής και χημικής φυτοπροστασίας στα βιομηχανικά φυτά στο νομό Σερρών (Bachelor thesis)

Οικονόμου, Αθανασία


Τα βιομηχανικά φυτά προσβάλλονται από διάφορους εχθρούς κι ασθένειες. Βέβαια, έχει δοθεί έμφαση σε κάποια έντομα και μύκητες που εμφανίζονται στις καλλιέργειες του νομού Σερρών. Αρχικά, σημαντικό είναι να γνωρίσει ο αναγνώστης τα βιομηχανικά φυτά, τα χαρακτηριστικά και τις οικολογικές τους απαιτήσεις. Επίσης, εξίσου σημαντική θεωρείται η κατανόηση των ζημιών που προκύπτουν από τις προσβολές τόσο των εντόμων όσο και των μυκήτων, καθώς και η καταπολέμησή τους. Για το λόγο αυτό, γίνεται εκτενής αναφορά σε αυτά. Τέλος, στην εργασία αυτή, συγκρίνουμε τα κόστη χημικής και βιολογικής καταπολέμησης ώστε, να δούμε ποια προσέγγιση είναι η καλύτερη δυνατή για τα βιομηχανικά φυτά. Έτσι, υπολογίζουμε τα έξοδα για την αντιμετώπιση του Helicoverpa armigeraκαι της Κερκοσπορίωσης με χημική, αλλά και βιολογική επέμβαση για να ξεχωρίσει η προτιμότερη.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών - Τμήμα Γεωπονίας
Keywords: Βιολογική;Χημική;Φυτοπροστασία;Βιομηχανικά;Φυτά;Έντομα
Description: Πτυχιακή εργασία- Σχολή γεωτεχνικών επιστημών- Τμήμα φυτικής παραγωγής, 2020 ( α/α 12061)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16013
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16013
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.