Φυτοπροστασία της μηλιάς με έμφαση στα μυκητοκτόνα (Bachelor thesis)

Διακάκη, Γεωργία


Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάλυση της φυτοπροστασίας της μηλιάς, την παρουσίαση των κυριότερων εχθρών και ασθενειών της καλλιέργειας στη χώρα μας με περισσότερη έμφαση στα μυκητοκτόνα. Η παρούσα πτυχιακή χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, το οποίο είναι και το γενικό μέρος της εργασίας αναφέρονται οι εδαφικές και κλιματικές συνθήκες της καλλιέργειας, οι τρόποι πολλαπλασιασμού, τα βοτανικά χαρακτηριστικά και άλλα γενικά στοιχεία. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι ασθένειες που προσβάλλουν την καλλιέργεια αυτή, η αντιμετώπισή τους καθώς και κάποιες επιπλέον πληροφορίες για τα μυκητοκτόνα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας. Ενώ στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας αναφέρονται οι κυριότεροι εχθροί της μηλιάς καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης για κάθε έναν από αυτούς. (Βασιλακάκης 2016, Θέριος και Δημάση Θέριου)
Institution and School/Department of submitter: Σχολή γεωτεχνικών επιστημών,- Τμήμα φυτικής παραγωγής
Keywords: Φυτοπροστασία;Μηλιά;Μυκητοκτόνα;Ασθένειες μηλιάς;Συμπτωματολογία;Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις
Description: Πτυχιακή εργασία- Σχολή γεωτεχνικών επιστημών,- Τμήμα φυτικής παραγωγής, 2020 (α/α 12080)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16002
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16002
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.