Εχθροί και Ασθένειες Καλλωπιστικών Φυτών (Bachelor thesis)

Σπυρογιάννης, Κόγιος


The subject of this project is the documentation and analysis of the enemies and diseases appearing in ornamental plants. Aim of this project is the best possible approach of the factors consisting obstacles in the development of ornamental plants. The study subject is a wide range of plants that thrive in Greece, while a vast reference is made on the most significant and usual enemies and diseases, as well as their treatment. Finally, a series of experiments on ornamental plants was conducted, while using biological methods on natural environment, in order to find the best and more economical treatment.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή γεωτεχνικών επιστημών, Τμήμα φυτικής παραγωγής
Keywords: Καλλωπιστικά Φυτά;Εχθροί;Ασθένειες;Αδρομυκώσεις;Βιολογική Καταπολέμηση;Έντομα
Description: Πτυχιακή εργασία- Σχολή γεωτεχνικών επιστημών, Τμήμα φυτικής παραγωγής, 2020 (α/α 12062)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15993
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15993
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.