Φυτοπροστασία της πατάτας στην Λάρνακα (Bachelor thesis)

Λάμπρου, Γεώργιου/ Φλίγκου, Γεώργιου


Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία αποφασίσαμε να ασχοληθούμε και να αναλύσουμε την καλλιέργεια της πατάτας. Πιο συγκεκριμένα, την φυτοπροστασία της σοδειάς, όσον αφορά την περιοχή της Λάρνακας, αλλά και την Κύπρο, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Αναφερόμαστε περιληπτικά σε πολλά σημεία της ιστορίας, ούτως ώστε να την γνωρίσουμε καλύτερα και να καταλάβουμε την σημαντικότητα του φυτού, και από τα βάθη της ιστορίας, αναφερόμαστε στην σύγχρονη, με ποσοστά και στατιστικά στοιχεία. Παρατίθενται αναλυτικώς τα βοτανικά χαρακτηρίστηκα του φυτού και, έπειτα, περνάμε στην γεωργική μεταχείριση της πατάτας στην σύγχρονη εποχή. Από τις ανάγκες των εδαφών μέχρι και την συγκομιδή, καταλήγουμε σε σημαντικές παθήσεις, σε μύκητες, ιούς και βακτήρια που προσβάλλουν το φυτό, αλλά και σε έντομα και ζιζάνια εχθρούς. Παράλληλα, δίνονται προτεινόμενες μέθοδοι αντιμετώπισης και, τέλος καταλήγουμε στα συμπεράσματα.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών - Τμήμα Γεωπονίας
Keywords: Φυτοπροστασία;Πατάτα;Λάρνακα;Καλλιέργεια;Ποικιλίες;Ζιζάνια
Description: Πτυχιακή εργασία- Σχολή γεωτεχνικών επιστημών- Τμήμα γεωπονίας, 2020 ( α/α 12081)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15965
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15965
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.