«Καταπολέμηση του εντόμου Tuta absoluta σε θερμοκήπιο ντομάτας, με χρήση μαύρων κολλητικών παγίδων, στη περιοχή Λαζοχωρίου Ημαθίας. (Bachelor thesis)

Ζούρα, Αργυρής/ Τεμιρτζόγλου, Χρήστος


Η παρούσα πτυχιακή εργασία του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, με κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, του Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδος, έχει ως στόχο να γίνει μια εκτενής περιγραφή του εντόμου Tuta absoluta στη τομάτα και την αποτελεσματικότητα των μαύρων κολλητικών παγίδων σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Αρχικά αναφερόμαστε γενικά στο φυτό της τομάτας, όπου εκτός από τα χαρακτηριστικά της, περιγράφουμε παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του φυτού. Επιπλέον, γίνεται μία εκτενής περιγραφή του εντόμου Tuta absoluta, καθώς και μερικών άλλων σημαντικών εχθρών της τομάτας. Αναλυτικότερα, δίδονται πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του κάθε εντόμου, το βιολογικό του κύκλο, τις ζημίες τις οποίες προκαλεί και τη βιολογική και χημική καταπολέμησή του. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται αναφορά στους μύκητες της τομάτας και στα συμπτώματά τους, καθώς επίσης και στις μετασυλλεκτικές ασθένειες. Έπειτα, δίνεται ο ορισμός των θερμοκηπίων, ο τρόπος λειτουργίας τους, οι τύποι των θερμοκηπίων που υπάρχουν και τα υλικά κατασκευής τους. Ακόμη, η πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει το πειραματικό κομμάτι. Το πείραμά μας έλαβε μέρος σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη περιοχή του Λαζοχωρίου Ημαθίας. Οι βασικοί στόχοι του πειράματος είναι η μακροσκοπική παρατήρηση του εντόμου Tuta absoluta σε θερμοκήπιο και να γίνει καταπολέμηση του εντόμου με μαύρες κολλητικές παγίδες. Τέλος, σημειώνονται οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα του πειράματος.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή τεχνολόγων γεωπόνων- Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Keywords: Εντόμο;Θερμοκήπιο;Τομάτα;Φυτοπροστασία;Βιολογικός κύκλος;Tuta absoluta
Description: Πτυχιακή εργασία- Σχολή τεχνολόγων γεωπόνων- Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 2020 (α/α 12040)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15920
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15920
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.