Νέες Τάσεις στην Καλλιέργεια και Φυτοπροστασία της Καστανιάς (Bachelor thesis)

Αμανατίδης, Κωνσταντίνος/ Γρηγορούδης, Σωτήρης


Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα τις νέες τάσεις στην καλλιέργεια της καστανιάς καθώς και τη φυτοπροστασία της εκπονήθηκε με σκοπό να διερευνήσουμε τις δυνατότητες και προοπτικές της καλλιέργειας του δένδρου στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η βοτανική ταξινόμηση της καστανιάς και παρουσιάζονται τα βοτανικά της χαρακτηριστικά. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η μορφολογία και φυσιολογία του δένδρου με έμφαση στα στάδια μέχρι τη συγκομιδή. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη χρησιμότητα και της ιδιότητες του καρπού. Το τέταρτο κεφάλαιο έχει ως θέμα του τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες που ευνοούν τις συνθήκες ανάπτυξης του δένδρου, όπως επίσης για τις ιδιαιτερότητες στην άρδευση και τα ζιζανιοκτόνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα συστήματα φύτευσης και κλαδέματος εξετάζονται στο πέμπτο κεφάλαιο και στη συνέχεια στο έκτο κεφάλαιο γίνεται ενδελεχής καταγραφή των ποικιλιών και των υβριδίων της καστανιάς. Στο κεφάλαιο επτά καταγράφονται οι σημαντικότερες ασθένειες του δένδρου ενώ στο οκτώ παρουσιάζονται τα κυριότερα έντομα-εχθροί
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών - Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Keywords: Καλλιέργεια;Φυτοπροστασία;Καστανιά;Κλάδεμα;Ασθένειες Καστανιάς;Κλιματικές συνθήκες
Description: Πτυχιακή εργασία- Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών - Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 2020 (α/α 12083)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15899
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15899
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.