“Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και τα συστήματα υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης στα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα” (Bachelor thesis)

Φυλλατίδου, Κέλλυ/ Παπαδόπουλος, Ιωάννης


Το θέμα της παρούσας πτυχιακής είναι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία θεωρητική προσέγγιση για την έννοια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την ιστορική της εξέλιξη και τα εμπόδια, δυσκολίες της. Αναλύοντας τις δυσκολίες της λοιπόν καταλήγουμε στο πόσο σημαντική μπορεί να γίνει η συμβολή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στην γεφύρωση του χάσματος. Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η ηλεκτρονική εκπαίδευση – e’learning που είναι ουσιαστικά μία μέθοδος για να εκτελείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται το τι έιναι το e-learning, τα χαρακτηριστικά του καθώς και τα συστήματα διαχείρησης. Ακόμη, γίνεται μία σύγκριση της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, τόσο σε προπτυχιακό αλλά και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Αναφέρονται κάποια πανεπιστήμια τα οποία προσφέρουν εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομίας
Keywords: E-Learning;εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση;αγοράς εργασίας;Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;πανεπιστημιακή κοινότητα;Σύγχρονη Μάθηση
Description: Πτυχιακή εργασία- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομίας, 2021 (α/α12593)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15896
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15896
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.