Η κατάθλιψη των ατόμων με ΣΔ2 και οι αντιλήψεις τους για το υποστηρικτικό περιβάλλον της οικογένειάς τους (Bachelor thesis)

Καραγιαννίδου, Γεωργία


Introduction Diabetes is a chronic illness that can be appeared in various periods of an individual’s life. The purpose of this study is to investigate the existence of depression and supportive environment in patients with diabetes and the factors that affect these two variables (depression and support). Methodology PHQ-9 Health Questionnaire and The Diabetes Social Support Questionnaire-Family Version (DSSQ-Family) were used to collect the research data. Results The study involved 97 patients (46 men and 51 women). There was a statistically significant (p <0.05) and positive (+) correlation between the dimensions of depression and age as well as years of diabetes diagnosis. In addition, there was a statistically significant (p <0.05) and negative (-) relationship between the dimensions of depression and height. The part of the family intervention frequency in a number of operations related to diabetes, the frequency of insulin injections and the frequency of diet seemed to be significantly and positively influenced by weight and height (p <0.05). Conclusions Both depression and family support of these patients are affected by different sociodemographic and clinical factors.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Διαβήτης τύπου 2
Type 2 diabetes
Κατάθλιψη, Ψυχική
Depression, Mental
Διαβήτης -- Ψυχολογικές απόψεις
Diabetes -- Psychological aspects
Διαβητικοί -- Οικογενειακές σχέσεις
Diabetics -- Family relationships
Keywords: σακχαρώδης διαβήτης;diabetes melitus;κατάθλιψη;depression;οικογενειακή υποστήριξη;family support
Description: Διπλωματική εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Νοσηλευτικής - Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη, 2019 (α/α 11557)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15416
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Καραγιανίδου Γεωργία.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15416
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.