Υγιεινοδιαιτητικές συνήθειες σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και σε υγιή πληθυσμό στον νομό Θεσσαλονίκης (Bachelor thesis)

Ντίνε, Χέλγκα


This thesis is part of a postgraduate program "Caring for diabetes" and is a link to theoretical and practical research on healthy habits (healthy diet and exercise) to people with diabetes. Diabetes mellitus is a disease that dietary therapy is the basis for treating it in combination with proper physical activity. Patients with diabetes are important to adhere to their attitude about their eating habits, body weight and physical activity. In particular, diabetes type 2 , has more sedentary life and less physical activity resulting from changes in technological development and lifestyle in general, today and is likely to increase dramatically in the coming years. The study assessed adherence to Mediterranean diet and exercise in diabetic patients compared to non-diabetics. Numerous studies report on the benefits of Mediterranean diet and exercise. In the context of a general healthy lifestyle, compliance with the Mediterranean Diet is suggested for both diabetic and non-diabetic people , while the recommendations for both macronutrients and micronutrients for diabetics are the same as those of the general population, in combination with appropriate physical activity . Lastly, maintaining a healthy weight helps preventing and dealing diabetes mellitus .
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Διαβητικοί -- Διατροφή
Diabetics -- Nutrition
Δίαιτα -- Μεσόγειος Περιοχή
Diet -- Mediterranean Region
Διαβήτης -- Θεραπεία άσκησης
Diabetes -- Exercise therapy
Συμμόρφωση ασθενών -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Patient compliance -- Greece -- Thessaloniki
Διατροφικές συνήθειες
Food habits
Keywords: διαβήτης;diabetes;μεσογειακή διατροφή;mediterranean diet;άσκηση;exercise;συμμόρφωση;compliance
Description: Διπλωματική εργασία - Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Νοσηλευτικής - Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη, 2019 (α/α 11560)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15413
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική Ντίνε Χέλγκα 15102019 8.pdf513.25 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15413
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.