Διερεύνηση συσχέτισης της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1C) με το λιπιδαιμικό προφίλ, ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (Bachelor thesis)

Τέσσα, Ελένη


Introduction –target: Considering the high incidence of dyslipidemia in patients with diabetes mellitus, the proven relationship between dyslipidemia and cardiovascular disease and the multiple incidence of cardiovascular events in diabetic patients compared to non-diabetic patients, of glycosylated hemoglobin (HbA1C), with classical lipid profile parameters, of individuals with type 2 diabetes mellitus. They may have predictive and preventive value in the occurrence of cardiovascular disease (CVD) risk. Material – method: The study sample consisted of individuals with type 2 diabetes diagnosed with biochemical tests, including HBA1C determination, as well as classical lipid profile parameters, cholesterol (TC), triglycerides (TG), low density lipoproteins (Low Densiy Lipoproteins, LDL-C), high density lipoproteins (High Density Lipoproteins, HDL-C) and the ratios of TC / HDL, LDL / HDL, TG / HDL, and non-HDL-C were calculated ( non HDL-C results from the removal of HDL-C from TC) as biomarkers of increased risk of development cardiovascular disease. Data acquisition began in February 2019, until early June 2019. It included a random sample of 99 people, ranging in age from 40 to 85 years, which was grouped by HbA1c value into a HBA1c subgroup ≤ 7 (good glycemic control) and subgroup with HBA1c > 7 (poor glycemic control). Results: In the present study, dyslipidemia appeared in the majority of the individuals, at elevated lipid levels, in two or more parameters of the lipidemic profile and with the characteristic phenotype of diabetic dyslipidemia. Τhere was a statistically significant correlation between HbA1c and the LDL/HDL atherogenic index (AIP), as well as between the TG/HDL and the non-HDL-C indexes. The same observation also applies to the correlation of certain parameters of the lipidemic profile with AIP, such as the LDL-C index with the LDL/HDL and the non-HDL-C indexes, underlining the significant correlation of all laboratory measurements with TG. In addition, the gender of the participants was also statistically significantly associated with TC, while the average values of the HBA1c ≤7 subgroup were clearly improved, compared to the HBA1c>7 one. 13 Conclusions: Individuals with type 2 SD and inadequate glycemic control (HBA1c > 7) have severe levels of plasma lipids as well as the ratios that determine AIPs. Therefore, assessing the ability of lipid markers to predict cardiovascular disease in a mild dyslipidemia group, such as the one in this study (showing a gradual correlation, even at nearly normal values), it was confirmed that almost all were with the risk of CVD, independent of other cardiovascular factors.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Διαβητικές αγγειοπάθειες
Diabetic angiopathies
Λιπίδια -- Μεταβολισμός -- Διαταραχές
Lipids -- Metabolism -- Disorders
Διαβήτης τύπου 2
Type 2 diabetes
Καρδιαγγειακό σύστημα -- Ασθένειες
Cardiovascular system -- Diseases
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
Glycosylated hemoglobin
Keywords: σακχαρώδης διαβήτης;diabetes melitus;γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη;glycosylated hemoglobin;δυσλιπιδαιμία;dyslipidemia;λιπιδαιμικό προφίλ;lipid profile;καρδιαγγειακή νόσος;cardiovascular disease
Description: Διπλωματική εργασία - Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Νοσηλευτικής - Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη, 2019 (α/α 11565)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15408
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΣΣΑ (3).pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15408
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.