Εξέλιξη και βαρύτητα αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στη Βόρεια Ελλάδα (Bachelor thesis)

Ευαγγέλου, Ανθούλα


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΕυαγγέλου, Ανθούλαel
dc.date.accessioned2022-10-03T12:41:41Z-
dc.date.available2022-10-03T12:41:41Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15407-
dc.descriptionΔιπλωματική εργασία - Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Νοσηλευτικής - Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη, 2019 (α/α 11566)el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectσακχαρώδης διαβήτηςel
dc.subjectdiabetes melitusen
dc.subjectεπιπλοκέςel
dc.subjectcomplicationsen
dc.subjectαγγειακά εγκεφαλικά επεισόδιαel
dc.subjectcerebral vascular accidenten
dc.subjectrisk factorsel
dc.subjectπαράγοντες κινδύνουen
dc.titleΕξέλιξη και βαρύτητα αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στη Βόρεια Ελλάδαel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΔιπλωματική εργασίαel
heal.classificationΔιαβήτης τύπου 2 -- Ελλάδαel
heal.classificationType 2 diabetes -- Greeceen
heal.classificationΕγκεφαλοαγγειακή νόσοςel
heal.classificationCerebrovascular diseaseen
heal.classificationΑσθένειες -- Παράγοντες κινδύνουel
heal.classificationDiseases -- Risk factorsen
heal.classificationΕγκεφαλική ισχαιμίαel
heal.classificationCerebral ischemiaen
heal.dateAvailable2022-10-03T12:42:41Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.publicationDate2019-11-27-
heal.bibliographicCitationΕυαγγέλου, Α. (2019). Εξέλιξη και βαρύτητα αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στη Βόρεια Ελλάδα (Διπλωματική εργασία). Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκηςel
heal.abstractΗ ύπαρξη του Σακχαρώδους Διαβήτη αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου. Έχει υπολογιστεί πως ο κίνδυνος εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με ΣΔ είναι από 1,5 έως 3 φορές υψηλότερος σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό, ενώ ακόμη ο Σακχαρώδης Διαβήτης διπλασιάζει τον κίνδυνο επανεμφάνισης ΑΕΕ. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση και η συσχέτιση των ΑΕΕ με το Σακχαρώδη Διαβήτη. Ως επιμέρους στόχοι της μελέτης αποτέλεσαν η αναλογία των δύο ασθενειών σε σχέση με άλλες παραμέτρους όπως η ηλικία, το φύλο, η ύπαρξη συνοδών νοσημάτων καθώς και άλλες κλινικές μετρήσεις (σάκχαρο, χοληστερίνη) κ.α. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της μελέτης Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 168 άτομα που νοσηλεύτηκαν σε Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου της Βόρειας Ελλάδας οι οποίοι είχαν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Σχετικά με τη μέθοδο επιλογής των συμμετεχόντων στη μελέτη, πραγματοποιήθηκε με βάση τη δειγματοληψία ευκολίας μέχρι να επιτευχθεί ο πληθυσμός – στόχος, για λόγους εξοικονόμησης κόστους και χρόνου. Μεθοδολογία Τα κλινικά στοιχεία αντλήθηκαν από τους ιατρικούς φάκελους καταγραφής Παθολογικής κλινικής ενός Δημόσιου Γενικού Νοσοκομείου της Β. Ελλάδας κατά το χρονικό διάστημα 01/05/2019 – 30/06/2019. Τα στοιχεία που αντλήθηκαν ήταν τα ακόλουθα: Φύλο, ηλικία, είδος αγγειακού εγκεφαλικού, ύπαρξη ΣΔ, ύπαρξη αρτηριακής υπέρτασης, τιμή σακχάρου εισόδου, τιμή χοληστερίνης, ύπαρξη προϋπάρχουσας κολπικής μαρμαρυγής, ημέρες συνολικής νοσηλείας, το αν η νοσηλεία πραγματοποιήθηκε σε τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα καθώς και η πορεία της νόσου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, καταγράφηκε ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στον τύπο του εγκεφαλικού επεισοδίου και την ύπαρξη ή όχι ΣΔ στους ασθενείς όπως επίσης και μεταξύ του τύπου του εγκεφαλικού επεισοδίου και την ύπαρξη ή όχι υπέρτασης. Ειδικότερα από το σύνολο των διαβητικών ασθενών το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσίασε ισχαιμικό επεισόδιο, έπειτα παροδικό και τέλος το μικρότερο ποσοστό αιμορραγικό.el
heal.abstractThe prevalence of Diabetes Mellitus (DM) is one of the major risk factors for stroke onset. It has been estimated that the risk of stroke incidence in people with DM is 1,5- 3 times higher compared to the general population, and that DM doubles the risk of recurrent stroke. OBJECTIVE The objective of this study was to assess the association of Stroke and Diabetes Mellitus. Individual goals of the study included the prevalence of the two diseases associated with other parameters such as age, gender, the existence of accompanying diseases as well as clinical measurements (sugar, cholesterol etc) MATERIALS AND METHODS Study sample In this study I reviewed 168 people who were hospitalized in a Pathalogical Clinic of a Hospital in Northern Greece and had suffered a stroke incidence. The method of selecting the participants in the study was based on the convenience sampling until the achievement of the population-target, for reasons of cost and time saving. Methodology The clinical evidence was collected from the medical records of a Northern Greece General Hospital’s Pathological Clinic during the period 01/05/2019- 30/06/2019. The evidence collected was the following: Gender, age, type of stroke, existence of DM, existence of hypertension, blood sugar level at the time of the entrance, level of cholesterol, pre-existence of atrial fibrillation, whether or not the hospitalization had taken place in a third-degree nursing institution and the course of the disease. RESULTS 3 According to the study results, a strong association between the type of stroke and the existence of DM was recorded, as well as between the typed of stroke and the existence of hypertension. More specifically, the majority of diabetic patients had and ischemic stroke incidence, a lower rate suffered from TIA and a smaller number of them had a hemorrhagic stroke.en
heal.advisorNameΜηνασίδου, Ευγενίαel
heal.committeeMemberNameΛαβδανίτη, Μαρίαel
heal.committeeMemberNameΚαυκιά, Θεοδώραel
heal.academicPublisherΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας - Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages86 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (7).pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15407
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.