Ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα- Χρηματοοικονομική Ανάλυση εταιριών- Μελέτη περιπτώσεων. (Bachelor thesis)

Παπαδοπούλου, Σοφία/ Νικολιδάκη, Βασιλική


Ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα- Χρηματοοικονομική Ανάλυση εταιριών- Μελέτη περιπτώσεων.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιριών;Ασφαλιστικός κλάδος;Ιδιωτική Ασφάλιση;Έξοδα επενδύσεων;Κόστος Προσωπικού;Μονάδες
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2020 (α/α 11864)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15373
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15373
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.