Επίδραση κλιματικών συνθηκών στην ανάπτυξη ασθενειών της αμπέλου (Bachelor thesis)

Κατσίνα, Μαγδαληνή


Η παρούσα εργασία αφορά τις ασθένειες που εμφανίζονται στην άμπελο και την επίδραση που ασκούν οι κλιματικές συνθήκες (κυρίως θερμοκρασία, σχετική υγρασία και βροχόπτωση) στην εμφάνιση αυτών. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τέσσερα βασικά μέρη : την διερεύνηση της βιβλιογραφίας, τα υλικά και τις μεθόδους, το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται με σχετική λεπτομέρεια πληροφορίες για την άμπελο, τις κλιματικές και εδαφικές απαιτήσεις αυτής, τις τρεις ποικιλίες με τις οποίες ασχοληθήκαμε στο πείραμα, όλες τις ασθένειες της αμπέλου (μυκητολογικές, προκαρυωτικές, ιολογικές), καθώς και τα συμπτώματα, τον βιολογικό κύκλο και την αντιμετώπιση της κάθε μιας. Αναφερόμαστε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο Ωίδιο και Περονόσπορο καθώς αυτές οι ασθένειες εμφανίζονται κάθε χρόνο στον εκπαιδευτικό αμπελώνα του ΑΤΕΙΘ και είναι αυτές με τις οποίες ασχοληθήκαμε. Τέλος δίνεται περιληπτική περιγραφή των σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν (Ortiva και Rhamnolipids). Στο δεύτερο μέρος αναγράφονται όλα τα υλικά και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή του πειράματος, με σύντομη αναφορά στον σκοπό τους και σχετικές φωτογραφίες. Ύστερα γίνεται αναφορά στο ιστορικό του αμπελώνα, δηλαδή σε όλες τις ασθένειες που εμφανίστηκαν και πότε, όλες τις επεμβάσεις που έγιναν και με ποια σκευάσματα και τέλος δίνονται πίνακες με τις τιμές της θερμοκρασίας, υγρασίας και υετού που καταγράφτηκαν για κάθε μήνα κατά την χρονική περίοδο Νοέμβριος 2016 - Ιούλιος 2017. Στη συνέχεια αναγράφονται με λεπτομέρεια οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν και όλη η διαδικασία του πειράματος (προετοιμασία ψεκαστικού υγρού, ψεκασμοί, παρατηρήσεις) από την αρχή έως το πέρας αυτού. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται το αποτέλεσμα του πειράματος και αυτό είναι ότι υπήρχε μηδαμινή εμφάνιση μυκήτων που προκαλούν τις ασθένειες του Ωΐδίου και του Περονόσπορου και ύστερα το γεγονός ότι κάτι τέτοιο αποτελεί παράδοξο φαινόμενο εφόσον οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ευνοϊκές για την εμφάνιση των ασθενειών αυτών. Στο τέταρτο μέρος αναγράφεται το συμπέρασμα όπου παρουσιάζονται τρεις περιπτώσεις που αιτιολογούν την έλλειψη συμπτωμάτων και αυτές είναι : 1) Οι διαχειμάζουσες μορφές (ωοσπόρια) καταστράφηκαν, 2) Οι διαχειμάζουσες μορφές (ωοσπόρια) παρέμειναν αδρανοποιημένες και δεν μπήκαν στην διαδικασία της ωρίμανσης (ώστε αργότερα να μπορέσουν να βλαστήσουν), 3) Ωρίμασε ένα μικρό ποσοστό (0-25%) των ωοσπορίων, το οποίο όμως λόγω των συνεχών χαμηλών θερμοκρασιών, παράλληλα με το γεγονός ότι δεν παρέμειναν διαβρεγμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα (εξαιτίας των πολύ περιορισμένων βροχοπτώσεων), δεν βλάστησαν. Παρουσιάζουμε επίσης κάποιες διαφορές στην αιτιολόγηση αυτή μεταξύ των δύο ασθενειών.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Subject classification: Grapes--Diseases and pests
Σταφύλια -- Εχθροί και ασθένειες
Grapes--Climatic factors
Σταφύλια-- Κλιματικοί παράγοντες
Keywords: κλιματικές συνθήκες;ασθένειες;αμπέλια;σταφύλια;θερμοκρασία;climatic conditions;diseases;vineyards;grapes;temperature
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής – Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, α.α 9422
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15319
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15319
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.