Κατασκευή ιστοσελίδας για το εργαστηριακό μάθημα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα με χρήση CMS (Bachelor thesis)

Ζεπέλας, Δημοσθένης


Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών μου στο τμήμα Αυτοματισμού του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Χαλιαμπάλια Δημήτρη Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας δυναμικής ιστοσελίδας ειδικού ενδιαφέροντος με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla , που θα προσφέρει στους φοιτητές του τμήματος των Ψηφιακών Ηλεκτρονικών τη δυνατότητα να ενημερωθούν με τις εξελίξεις και τα περιεχόμενα του τμήματος καθώς . Καθώς ο χρήστης θα πλοηγείτε στην ιστοσελίδα θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τις εξελίξεις του τμήματος, για τη διεξαγωγή των μαθημάτων του εργαστηρίου, την αποστολή των εργασιών και την εκμάθηση των αποτελεσμάτων της καθώς και να παρακολουθήσει οπτικοακουστικό υλικό σχετικό με τα αρχικές γνώσεις του εργαστηρίου . Μια δυναμική ιστοσελίδα χαρακτηρίζεται από δυναμικό (μεταβλητό) περιεχόμενο, το οποίο τροποποιείται από κάποιο σύστημα διαχείρισης. Το σύστημα διαχείρισης ενός δυναμικού website είναι αυτό που ρυθμίζει τη σωστή λειτουργία, αναβάθμιση, εμφάνιση, δημιουργία νέων σελίδων και περιοχών, ώστε σταδιακά το website να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί. Η κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων ενδείκνυται στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων με σχετικά μεγάλο περιεχόμενο. Συνήθως, συστήνονται όταν υπάρχει ανάγκη συχνής ενημέρωσης-ανανέωσης του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων είναι προφανώς πιο πολύπλοκη από τις απλές, στατικές ιστοσελίδες, και ο βαθμός δυσκολίας τους εξαρτάται από τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που υποστηρίζει. Μια δυναμική ιστοσελίδα δεν ένα απλό ηλεκτρονικό έγγραφο, αλλά μια ολοκληρωμένη εφαρμογή. Συνεπώς, το κόστος κατασκευής μιας δυναμικής ιστοσελίδας είναι υψηλότερο από το κόστος κατασκευής μιας στατικής ιστοσελίδας. Το ίδιο και ο χρόνος παράδοσης. Οι δυναμικές ιστοσελίδες, μπορεί στην εμφάνιση, σε πολλές περιπτώσεις, να μην έχουν μεγάλη διαφορά από τις στατικές, όμως οι δυνατότητές είναι πολύ μεγαλύτερες. Έτσι, αν και αρχικά είναι πιο ακριβά, έχουν καλύτερη απόδοση στη διάρκεια του χρόνου. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν της πτυχιακής εργασίας γίνεται μία εισαγωγή σε βασικές έννοιες όπως είναι η έννοια του περιεχομένου και η διαχείριση του , συνεχίζοντας στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά τα συστήματα τα οποία μπορούν να διαχειρίζονται περιεχόμενο, αλλά και διαδικτυακό περιεχόμενο, τα πλεονεκτήματα τους και η αναγκαιότητα ύπαρξης τους, ενώ παράλληλα γίνεται λόγος για συστήματα διαχείρισης ανοιχτού και κλειστού κώδικα. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύστημα διαχείρισης που έχει επιλεχθεί για την διεξαγωγή της πτυχιακής εργασίας ,αναφέρονται τα πλεονεκτήματα του, η χρήση του, τα χαρακτηριστικά του, γίνεται σύγκριση με άλλα αντίστοιχα ανταγωνιστικά συστήματα διαχείρισης καθώς επίσης περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία και ο τρόπος εγκατάστασης του στον προσωπικό υπολογιστή. Το τελευταίο κεφάλαιο της πτυχιακής διαφοροποιείται από τα προηγούμενα καθώς περιλαμβάνει τη δομή και αναλυτικά όλα τα στάδια τα οποία χρειάστηκαν για την σχεδίαση της ιστοσελίδας των Ψηφιακών Ηλεκτρονικών, μέχρι να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Subject classification: Web sites--Design
Ιστότοποι--Σχεδιασμός
Web site development
Ανάπτυξη ιστότοπου
Joomla! (Computer file)
Joomla! (Αρχείο υπολογιστή)
Keywords: σχεδιασμός ιστοσελίδας;σύστημα διαχείρισης περιεχομένου;εργαστηριακό μάθημα;ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα;τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού;website design;content management system;CMS;laboratory course;digital electronic circuits;department of Automation Engineering;Joomla
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών – Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού,2018 α.α 9433
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15308
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zepelas.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15308
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.