Προϊόντα βιοτεχνολογίας στη διατροφή των μονογαστρικών (Bachelor thesis)

Θεωδορίδου, Ειρήνη-Ιωάννα


The sector of biotechnology has contributed significantly to the nutrition of the monogastric. The products of biotechnology constitute a reliable solution for nutrition and therefore to the survival of the animal, though simultaneously it has contributed a vital supply for the producers. Their use is limited to feed additives, with aim the improvement of animal products, and meeting the animals needs with more objective to their health improvement. Enzymes are included in the biotechnological products, which can upgrade the best quality of animal food and at the same time reduce the cost of nutrition. Also, the trace elements operate as contributors of the enzyme which are vital for the protection of the animal. Furthermore, the probiotics, the prebiotics and the symbiotics influence immensely to the well-being of the animal, mostly for the operation of the intestinal flora. Moreover, essential oils facilitate animals way of living (to the pace of the development of the body weight, gestation, breastfeeding) as well as contribute to their serenity. The aim of the thesis was a literature review as far as the use of biotechnological products is concerned in the nutrition of the animals, so as to reinforce the digestion and promote the animals health.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Animal feeding
Διατροφή ζώων
Food--Biotechnology
Τρόφιμα--Βιοτεχνολογία
Keywords: προϊόντα βιοτεχνολογίας;μονογαστρικά;ζώα;διατροφή;πουλερικά;χοίροι;biotechnology products;monogastrics;animals;feeding;poultry;pigs
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής – Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2018 α.α 9434
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15307
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15307
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.