Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα και οι δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων (Bachelor thesis)

Spahi, Lueda


Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι από το ένα μέρος η ανάλυση των εμποδίων που έχουν προκύψει εξαιτίας του ελληνικού φορολογικού συστήματος και από το άλλο μέρος οι δυνατότητες που υπάρχουν για την προσέλκυση κυρίως των ξένων επενδύσεων. Οι συχνές αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς, οι συνεχώς αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές, οι επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία λειτουργούν ως κατασταλτικοί παράγοντες για τους διάφορους επενδυτές που θα επέλεγαν την Ελλάδα ως ένα κατάλληλο περιβάλλον. Είναι γεγονός ότι στη χώρα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα λόγω της έλλειψης των επενδύσεων. Στην εργασία αυτή παρέχονται προτάσεις με στόχο τη δυνατότητα αλλά και την πιθανότητα θετικής αλλαγής του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι προτάσεις από μόνες τους δεν οδηγούν πουθενά. Για την υλοποίηση των προτάσεων υπάρχουν και ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Αυτό σημαίνει πως οι συγκεκριμένες προτάσεις θα έπρεπε να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από το Κράτος, από την κοινωνία καθώς και από το επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να γίνονται και οι απαραίτητες ενέργειες. Μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε για τη βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί, τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στην Ελλάδα και την ανάπτυξη των ξένων επενδύσεων.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Taxation--Greece
Φορολογία--Ελλάδα
Investments, Foreign--Greece
Επενδύσεις, Ξένες--Ελλάδα
Investments, Foreign--Taxation--Greece
Επενδύσεις, Ξένες--Φορολογία--Ελλάδα
Keywords: φορολογικό σύστημα;φορολογία;επενδύσεις;Ελλάδα;tax system;taxation;investments;Greece
Description: Πτυχιακή εργασία – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2018 α.α 9553
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15160
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15160
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.