Διερεύνηση των παραγόντων που προσθέτουν αξία στην Αλυσίδα Αξίας Μάρκετινγκ των Ελληνικών Οικογενειακών Επιχειρήσεων (Bachelor thesis)

Γράμπης, Ιωάννης/ Χατζηαλεξιάδης, Ανέστης


Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής μας εργασίας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της σχολής Διοίκησης Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης με θέμα τη διερεύνηση των παραγόντων που προσθέτουν αξία στην αλυσίδα αξίας marketing των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες αντλήθηκαν από αρθρογραφίες και το διαδίκτυο. Επίσης, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα πρωτογενών στοιχείων για την πρακτική εφαρμογή των παρακάτω πληροφοριών αφού πρωτίστως προηγήθηκε έρευνα δευτερογενών στοιχείων. Στη δευτερογενή έρευνα οι πηγές πληροφοριών προήρθαν από αρθρογραφίες καθώς και από το διαδίκτυο. Αντίθετα, η πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων φυσικών προσώπων ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Keywords: Μάρκετινγκ;Αλυσίδα Αξίας Μάρκετινγκ;Οικογενειακές επιχειρήσεις;Ελλάδα;Σύστημα Αξίας;Κουλτούρα οικογενειακής επιχείρισης
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2020 (α/α 11751)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15065
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15065
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.