Το ηλεκτρονικό εμπόριο στο τομέα του τουρισμού και μελέτη της δυναμικής των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Bachelor thesis)

Λαλολλάρι, Γιοσίλντα


Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα μία από τις κυριότερες πηγές εσόδων για κάθε κράτος ανά την υφήλιο. Αν και στα μάτια των περισσότερων ανθρώπων το τουριστικό προϊόν αποτελεί μία υπηρεσία που παρέχεται προς τους ενδιαφερόμενους ταξιδιώτες, δεν είναι λίγες οι ομάδες της πραγματικής οικονομίας που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, έχοντας μάλιστα έναν ιδιαίτερα ενεργό και σημαντικό ρόλο στην παροχή ενός ποιοτικού τουριστικού προϊόντος. Αντικειμενικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη της σημασίας που η σύγχρονη τεχνολογία έχει για την ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Αναμφίβολα η συσχέτιση ανάμεσα στα δύο αυτά τμήματα δεν θα μπορούσε παρά να είναι θετική. Οι δυνατότητες που πηγάζουν από την χρήση του ίντερνετ και των εφαρμογών ή ιστοσελίδων που έχουν αναπτυχθεί κάνουν την διαδικασία της τουριστικής επίσκεψης θελκτικότερη, συχνότερη και πιο ολοκληρωμένη ως προς τις ανάγκες των πολιτών. Παράλληλα, η δυνατότητα που έχουν σήμερα οι άνθρωποι προς επικοινωνία, κάνοντας χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βοήθησε τους τελικούς καταναλωτές των τουριστικών προϊόντων στην επιλογή της πλέον αξιόπιστης λύσης για τους ίδιους. Στο ίδιο πάντοτε πλαίσιο, σημαντική για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός αυτού ήταν η δυνατότητα αξιολόγησης και σχολιασμού της ποιότητας μίας παρεχόμενης υπηρεσίας. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα επιλέγουν τη χρήση της υπηρεσίας αυτής εντός των ιστοτόπων ή των εφαρμογών τους, τόσο λόγω της έντασης χρήσης αυτής από τους καταναλωτές, όσο της βαρύτητας που οι καταναλωτές τοποθετούν στην πληροφορία που αποκτούν από το τρόπο αυτό. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της τεχνολογικής εξέλιξης που οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στις χώρες της νότιας και νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχουν πραγματοποιήσει κατά τα έτη 2012 -2016. Τα κράτη που επιλέχθηκαν προς διερεύνηση ήταν τα κράτη της Ελλάδας, της Κύπρου, της Κροατίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Μάλτας. Η επιλογή των κρατών αυτών έγινε στη βάση της αξίας που προσδίδουν τα συγκεκριμένα κράτη στην υπηρεσία του τουρισμού και την ανάπτυξη αυτού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όπου η οικονομική κρίση ταλανίζει έντονα τις εν λόγω οικονομίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας μαρτυρούν μία συνεχώς ανοδική τάση υιοθέτησης της τεχνολογίας στο τελικό τουριστικό προϊόν στα κράτη αυτά, παρόλο που η απόσταση τους από τον μέσο όρο της ευρωπαϊκής ένωσης παραμένει υψηλή σε μέρος αυτών. Ιδιαίτερα για την χώρα της Ελλάδας, οι δυνατότητες που έχει και τα περιθώρια ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος εντός αυτής (σε ποσοστιαίο επίπεδο) είναι από τα υψηλότερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Ηλεκτρονικό εμπόριο
Electronic commence
Τουρισμός -- Ευρώπη
Tourism -- Europe
Keywords: τουριστικό προϊόν;touristic product;ηλεκτρονικό εμπόριο;e-commerce;Νότια Ευρώπη;South Europe
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2019 (α/α 11076)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15024
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lalollari.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15024
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.