Βιολογία, δραστηριότητα και συμπεριφορά μελισσών (Bachelor thesis)

Μπάτη, Κρυστάλλω-Δέσποινα


Η μέλισσα όπως ξέρουμε και διδαχθήκαμε στο εργαστήριο μελισσοκομίας, μαζεύει μόνη της την τροφή για την επιβίωση της και την αποθηκεύει στις κηρήθρες που φτιάχνει μόνη της, ούτως ώστε όταν δεν υπάρχουν ανθοφορίες τους κρύους μήνες του χειμώνα να μπορεί να επιβιώσει. Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας οι μέλισσες επικοινωνούν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Ένας από τους τρόπους αυτούς είναι και ο χορός των μελισσών. Οι πληροφορίες που παίρνουμε από το χορό της μέλισσας είναι η απόσταση της τροφής από την κυψέλη, η ποσότητα και ποιότητα της τροφής καθώς επίσης και η κατεύθυνση στην οποία βρίσκεται η τροφή. Υπάρχουν και χοροί μικρότερης σημασίας για τον άνθρωπο όπως είναι ο χορός της χαράς, του μασάζ, της καθαριότητας και των δονήσεων.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Μέλισσες
Bees
Μέλισσες--Ανατομία
Bees--Anatomy
Μέλισσες--Συμπεριφορά
Bees--Behavior
Keywords: μέλισσα;bee;κηρήθρα;honeycomb;ανθοφορία;blossom;χορός των μελισσών;Apis mellifera
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2019 (α/α 11035)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14940
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Μέλισσες
Bees
Μέλισσες--Ανατομία
Bees--Anatomy
Μέλισσες--Συμπεριφορά
Bees--Behavior
Submission Date: 2022-07-13T12:55:02Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publication date: 2019-05-23
Bibliographic citation: Μπάτη, Κ. Δ., (2019). Βιολογία, δραστηριότητα και συμπεριφορά μελισσών. (Πτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
Abstract: Η μέλισσα όπως ξέρουμε και διδαχθήκαμε στο εργαστήριο μελισσοκομίας, μαζεύει μόνη της την τροφή για την επιβίωση της και την αποθηκεύει στις κηρήθρες που φτιάχνει μόνη της, ούτως ώστε όταν δεν υπάρχουν ανθοφορίες τους κρύους μήνες του χειμώνα να μπορεί να επιβιώσει. Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας οι μέλισσες επικοινωνούν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Ένας από τους τρόπους αυτούς είναι και ο χορός των μελισσών. Οι πληροφορίες που παίρνουμε από το χορό της μέλισσας είναι η απόσταση της τροφής από την κυψέλη, η ποσότητα και ποιότητα της τροφής καθώς επίσης και η κατεύθυνση στην οποία βρίσκεται η τροφή. Υπάρχουν και χοροί μικρότερης σημασίας για τον άνθρωπο όπως είναι ο χορός της χαράς, του μασάζ, της καθαριότητας και των δονήσεων.
Advisor name: Ελευθεριάδου, Αναστασία
Examining committee: Ελευθεριάδου, Αναστασία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publishing institution: ihu
Number of pages: 51
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MPATI.pdf3.05 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14940
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.