Επίδραση του βάρους σφαγής, της ηλικίας σφαγής, του βάρους σφαγίου και του φύλου στη χημική σύνθεση του κρέατος αρνιών προβάτου φυλής Μπούτσικο (Bachelor thesis)

Αλεξανδρίδης, Βασίλειος


Quality is a main factor for lambmeat to be successfully marketed. The purpose of this study was to identify the impact that animal factors have on the quality of lamb meat. Quality was represented by the chemical properties of fat, moisture, protein and collagen. A sample of 22 lambs of the Greek Boutsiko breed was chosen to assess its quality based upon data on age, sex and weight difference between carcass weight and slaughter weight. Measures of the four chemical components were taken by carcass cuts and included shoulder, leg, racks, kidney, rear flank, breast ribs, and scrag-end. Results have shown that the percentage content of fat, protein, moisture and collagen are in a good level compared to other sheep breeds andto E.C. Directives. Regression analysis showed that among the three variables only the difference between carcass weight and slaughter carcass weight has significant effect to the content of fat, protein and moisture, while the age is the only factor which has an impact on the value of collagen. The findings of the current research indicated that sex has no significant effect on the quality of lamb. The importance of weight difference suggested that lessening the carcass weight by a small amount will have comparatively favorable results in the chemical quality of meat through the reduction of fat and the increasing of moisture and protein content. Small reduction of slaughter age will further improve the level of collagen which is the basic parameter affecting the tenderness of the meat. Reduction of weight and age means less meat in the market and lower returns for producers. Τo pursue a balance between producer’s and consumer’s needs, the former should emphasize on diet practices, on environmental and on pre-slaughter and post-slaughter conditions.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Γεωπονίας - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Sheep breeds
Ράτσες προβάτων
Meat -- Quality
Κρέας -- Ποιότητα
Lamb (Meat)
Αρνί (Κρέας)
Keywords: boutsiko;Μπούτσικο;Sheep;πρόβατα;protein;πρωτεΐνη;slaughter;σφαγή;Βάρος;Weight;Ηλικία;Age;Φύλο;Sex;Χημική σύνθεση;Chemical synthesis
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Γεωπονίας - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2019 (α/α 11138)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14919
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14919
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.