Οργάνωση της βιβλιοθήκης του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και εισαγωγή εγγραφών στο αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών Koha Μέρος 2ο (Bachelor thesis)

Λάφη, Ιωάννα


This thesis disclosed the way he worked in the library of the War Museum of Thessaloniki. Specifically, in the beginning we chose the books that we work with accidentally and then we made the processing of them. First processing task was organizing, cataloging, subject indexing and classification of the material, all made by insertion of documents in automated system Koha. Then mentioned the historical background of the organization, examples from Koha, the records and the indexes created.
Alternative title / Subtitle: Organizing the Library of Thessaloniki’s War Museum using the Koha automated library management system Part 2nd
Institution and School/Department of submitter: Σχολή κοινωνικών επιστημών / τμήμα βιβλιοθηκονομίας, αρχειονομίας και συστημάτων πληροφόρησης
Subject classification: Βιβλιοθήκη του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης
Library of War Museum of Thessaloniki
Βιβλιοθήκες -- Αυτοματισμός
Libraries -- Automation
Βιβλιοθήκες -- Επεξεργασία δεδομένων
Libraries -- Data pricessing
Ολοκληρωμένα συστήματα βιβλιοθηκών (Συστήματα υπολογιστών)
Integrated library systems (Computer systems)
Keywords: Οργάνωση;Αυτοματοποιημένο σύστημα;Επεξεργασία;Καταλογογράφηση;Ταξινόμηση;Θεματική ευρετηρίαση;Ιστορικό πλαίσιο;Βιβλιογραφικές αναφορές;Organizing;Cataloging;War museum;Automated system;Koha;Subject indexing;Subject cataloging;Historical background;Bibliogrphical records;Πολεμικό μουσείο
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή κοινωνικών επιστημών - Τμήμα βιβλιοθηκονομίας, αρχειονομίας και συστημάτων πληροφόρησης , 2015 α.α 7412
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14893
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lafi_Ioanna_ptixiaki.pdfΛάφη_Ιωάννα_πτυχιακή 930.79 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14893
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.