Θεωρητικά και πρακτικά θέματα εφαρμοσμένης ελεγκτικής των επιχειρήσεων (Bachelor thesis)

Μουρμούρα, Μαγδαληνή


Institution and School/Department of submitter: Σχολή οικονομίας και διοίκησης / Τμήμα λογιστικής και πληροφοριακών συστημάτων
Subject classification: Ελεγκτική
Auditing
Ελεγκτική , Εσωτερική
Auditing , Internal
Επιχειρήσεις -- Ελεγκτική -- Δίκαιο και νομοθεσία
Buisiness enterprises -- Auditing -- Law and legislation
Επιχειρήσεις -- Ελεγκτική
Business enterprises -- Auditing
Keywords: Ελεγκτική;Δίκαιο και νομοθεσία;Εσωτερική ελεγκτική;Πρότυπα;Auditing;Law and legislation;Internal auditing;Standards;Ελεγκτική εταιρειών;Corporations auditing;Ελεγκτική επιχειρήσεων;Buisiness enterprises auditing
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Οικονομίας και διοίκησης - Τμήμα λογιστικής και πληροφοριακών συστημάτων , 2016 α.α 7416
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14871
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14871
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.