Περιγραφή παρασκευαστηρίου ζωοτροφών (Bachelor thesis)

Ρουμελιώτη, Βηθλεέμ


Περιγραφή παρασκευαστηρίου ζωοτροφών
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής /Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Keywords: Ζωοτροφές;Μονάδες εκτροφής ζώων;Οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις;Συσκευασία;Γραμμή παραγωγής;Διακίνηση υλικών
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής -Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2019 (α/α 11425)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14821
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής /Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publication date: 2019-10-10
Bibliographic citation: Ρουμελίωτη, Β. (2019). Περιγραφή παρασκευαστηρίου ζωοτροφών (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Περιγραφή παρασκευαστηρίου ζωοτροφών
Advisor name: Μπαμπίδης, Βασίλειος
Examining committee: Μπαμπίδης, Βασίλειος
Publishing department/division: Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14821
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.