Γονιμοποίηση της μέλισσας (Φυσική και Τεχνική) (Bachelor thesis)

Μούρτζιος, Χρήστος


Γονιμοποίηση της μέλισσας(Φυσική και Τεχνητή)
Institution and School/Department of submitter: ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Keywords: Μέλισσα;Αναπαραγωγή;Πλήρης αναστροφή;Σπερματέγχυση;Ωοτοκία της μέλισσας
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής 2019 (α/α 11428)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14813
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14813
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.