Αφρικανική Πανώλης του Χοίρου (Bachelor thesis)

Σωτηράκος, Θεόδωρος


Η αφρικανική πανώλη των χοίρων (ΑΠΧ) είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια που επηρεάζει τον πληθυσμό των χοίρων και των αγριόχοιρων. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να περιγράψει την εισαγωγή και διάδοση του ιού της ΑΠΧ στη Δυτική Ευρώπη (1960-1995), στην Ανατολική Ευρώπη (2007-2018), και στην Ασία (2019) με ιδιαίτερη έμφαση στην τρέχουσα κατάσταση και στις προκλήσεις και τις μελλοντικές της προοπτικές. Το πρώτο ξέσπασμα της ΑΠΧ στην Ευρώπη αναφέρθηκε στην Πορτογαλία το 1957, με τον ιό να εξαπλώνεται στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ευρώπης τα επόμενα 30 χρόνια. Στην Ανατολική Ευρώπη, ο ιός παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στη Γεωργία το 2007, από όπου η ασθένεια εξαπλώθηκε γρήγορα και σε άλλες γειτονικές χώρες, φθάνοντας μέχρι τη Βουλγαρία το 2019. Στην Ελλάδα δεν έχει παρατηρηθεί κανένα κρούσμα μέχρι στιγμής και έτσι η νόσος αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη της χοιροτροφίας στην Ελλάδα και για την επάρκεια στην αγορά χοιρινού κρέατος και προϊόντων του. Λαμβάνοντας υπόψη τη μολυσματικότητα του ιού της ΑΠΧ και τις μυριάδες διαδρομές μετάδοσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ασία, με απολογισμό απωλειών που φτάνει μέχρι στιγμής περί τους 2 εκατομμύρια εκτρεφόμενους χοίρους, η παρακολούθηση της νόσου αυτής πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Ευρώπη αλλά και τις υπόλοιπες χώρες, διότι απειλείται η κτηνοτροφία σημαντικά, με κίνδυνο να αλλάξει διεθνώς το προφίλ των εκτροφών (εγκατάλειψη της χοιροτροφίας) και οι συνήθειες των καταναλωτών (λόγω ανεπάρκειας χοιρινού κρέατος και των προϊόντων του). Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με έρευνα και καταγραφή των στοιχείων από τα αρχεία των αρμόδιων αρχών διεθνώς, με στοιχεία από το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (ΟΙΕ), τον FAO, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά και σε βιβλιογραφικές πηγές, στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στο τμήμα Γεωπονίας και στην κατεύθυνση της Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Keywords: Ο ιός της Αφρικανικής Πανώλης;Κλινικά συμπτώματα;Παγκόσμια διασπορά;Εμβολιασμοί;αγριόχοιροι
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Ζωικής Παραγωγής , 2019 (α/α. 11431)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14807
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Πτυχιακή Εργασία Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων - Σωτηράκος Θεόδωρος.pdfΠτυχιακή εργασία3.02 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14807
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.