Η συμβολή της EXALCO S.A. στην ελληνικη οικονομία (Bachelor thesis)

ΠαπασταΪκουδης, Κλεόβουλος


Η συμβολή της EXALCO S.A. στην ελληνική οικονομία
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Στρατηγική Ανταγωνισμού;Βιωσιμότητα;Πιστοποιήσεις ποιότητας;Κυκλική Οικονομία;Φωτοβολταϊκά
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2019 (α/α 11449)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14794
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14794
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.