Φιλάριες (Bachelor thesis)

Γεωργίου, Μαρία


Η φιλάριες είναι παράσιτά που προσβάλει και τον άνθρωπο και προκαλεί τις φιλαριάσεις, οι οποίες χωρίζονται σε Λεμφικές και Υποδόριες. Οι λεμφικές οφείλονται στα είδη Wuchereria bancrofti, Brugia malayi και Brugia timori, ενώ οι υποδόριες χωρίζονται σε λοιάσεις και προκαλούνται από το είδος loa loa και σε ονγκοκερκιάσεις και οφείλονται στο onchocerca volvulus. Στην περιοχή μας υπάρχει και ένα ακόμη είδος φιλαρίασης, η διροφιλαρίαση που οφείλεται στις διροφιλάριες. Ο ασθενείς εμφανίζει διαφορετικά συμπτώματα σε κάθε λοίμωξη. Οι διαγνώσεις γίνονται ανάλογα τη λοίμωξη. Το παράσιτο μπορεί να βρεθεί σε δείγμα αίματος, σε τομή δέρματος ή μακροσκοπικά στο μάτι του ασθενούς. Η φιλαρίαση θεραπεύεται με τη χρήση φαρμάκων, ενώ πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία των ασθενών παίζει η πρόληψη.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων
Subject classification: Φιλαρίαση
Filariasis
Σκουλήκια filaria
Keywords: Φιλαρίαση;Filariasis;Φιλαροειδή;filarioidea;ασθένειες;diseases;παράσιτο;parasite
Description: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, 2019 (α/α 11109)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14733
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GEORGIOU.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14733
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.