Η σχέση αγχωδών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων με την αυτοεκτίμηση και την αυτο-αποτελεσματικότητα των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ (Master thesis)

Σύμπα, Παρασκευή


The relationship between diabetes and psychological aspects of the patien’s personality with the subsequent changes in self-esteem and self-efficacy, are of the most important research areas in relation to the effects of diabetes. As part of the overall problem, the present master thesis investigated the relationship between anxiety and depressive symptoms with self-esteem and self-efficacy in people with type 2 diabetes in the Greek population, both in theoretical terms and in terms of applied research. The research approach involves the observational study of Greek patients with type 2 diabetes through three standard questionnaires. The three scales proved, in fact, highly reliable and valid with regard to the description and study of people with diabetes in the Greek population. The results were higher for Greek patients for levels of self-esteem and self-efficacy, compared to international standards. Factors demographic, economic and social impact in the attitudes of people about the situation that has been created due to diabetes and to their attention for daily, long-term treatment that is required. The Greek patients have both a fairly high level of self-esteem, which seems to be also influenced by factors such as the level of their knowledge about the disease and its treatment and of the administration of pills and insulin. The evidence for the presence of anxiety and depressive symptoms were extremely limited, revealing a relatively good general health of patients. In particular, the lower self-esteem seems to be associated with more pronounced signs of mental disorders, but also a more negative attitude towards diabetes and a low self-efficacy. Finally, it seems that a more positive attitude towards diabetes is associated with fewer signs of mental disorders.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή επιστημών υγείας / Τμήμα νοσηλευτικής
Subject classification: Αυτοεκτίμηση
Self-esteem
Αγχώδεις διαταραχές
Anxiety disorders
Κατάθλιψη, Ψυχική
Dipression, Mental
Διαβήτης τύπου 2
Type 2 diabete
Διαβήτης -- Ψυχολογικές απόψεις
Diabetes -- Phychological aspects
Αυτοαποτελεσματικότητα
Self-efficacy
Keywords: Σακχαρώδης διαβήτης;Κατάθλιψη;Αγχώδεις διαταραχές;Αυτο-αποτελεσματικότητα;Αυτο-εκτίμηση;Διαβήτης τύπου 2;Diabetes mellitus;Depression;Anxiety disorders;Self-efficasy;Self-esteem;Type 2 diabete
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή επιστημών υγείας - Τμήμα Νοσηλευτικής , 2016 α.α 7423
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14721
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14721
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.