Δημιουργία διαδικτυακής πύλης Ελληνικών ταινιών (Bachelor thesis)

Βαρσαμοπούλου, Αικατερίνη


This dissertation is a guide about how someone can create an internet portal, more specifically the Drupal content management system. The chosen content of the site is, the Greek movies. Of course, it should be pointed out that the aim of the thesis is in its technical part (structure) and not in its content. Containing the steps of creating on screenshots for better understanding. In the first chapter is given the Drupal's main definition. What is it? Which are the features and the capabilities? Who do they to use it? The second chapter discusses the term cms (Content Management System). At first side, there is an overview of cms in order to understand their function and what they can offer. Simultaneously, there is a comparison Drupal and Wordpress. In the next chapter, is presented the Greek Portal Online as far as it concerns the visitor. Which means, the functions and the capabilities which are offered to the public The fourth and final chapter analyzes the technical part. The whole procedure for setting up the Portal by showing special pictures in detail.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Subject classification: Drupal (Αρχείο υπολογιστή)
Drupal (Computer file)
Ανάπτυξη ιστότοπου
Web site development
Web portals
Διαδικτυακές πύλες
Motion pictures -- Greece
Κινηματογραφικές ταινίες -- Ελλάδα
Keywords: drupal;διαδικτυακή πύλη;web portal;ιστότοποι;websites;ελληνικές ταινίες;greek movies
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2019 (α/α 11124)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14712
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BARSAMOPOULOU.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14712
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.