Βαθμός ικανοποίησης των επιχηματιών του νομού Θεσσαλονίκης από τις παρεχόμενες σε αυτούς λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες από τα ιδιωτικά γραφεία συμβούλων (Bachelor thesis)

Κουτούκα, Ευθυμία


Σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η εύρεση επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ιδιωτικά γραφεία συμβούλων. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην συνεργασία επιχειρηματία και συμβούλου, η οποία πραγματοποιείται για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίζονται σε μια επιχείρηση. Διεξάγοντας, λοιπόν, μια έρευνα στις επιχειρήσεις του Νομού Θεσσαλονίκης θα μάθουμε πόσες επιχειρήσεις έχουν συνεργαστεί με κάποιον σύμβουλο στην διάρκεια λειτουργίας τους. Το κυριότερο, όμως, που θα μας απασχολήσει και θα ερευνήσουμε είναι κατά πόσο οι επιχειρηματίες είναι ικανοποιημένοι από τις λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που τους παρέχονται. Στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις συνεργάζονται με κάποιον εξωτερικό λογιστή, ο οποίος αναλαμβάνει τα οικονομικά της επιχείρησης. Όμως τι ποσοστό από τους επιχειρηματίες προσλαμβάνουν κάποιο σύμβουλο για να τους παρέχει συμβουλές και ιδέες για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων που προκύπτουν στην επιχείρηση; Αυτός ήταν και ο λόγος που ανέλαβα αυτή την εργασία, καθώς θέλω να αναλύσω και μια άλλη πτυχή του επαγγέλματος. Ένας απόφοιτος Λογιστικής μπορεί να ακολουθήσει και την καριέρα του Συμβούλου. Το επάγγελμα αυτό δεν είναι μονόπλευρο για να πρέπει να γίνει απαραίτητα κάποιος λογιστής. Η διαφορά μεταξύ του λογιστή και του συμβούλου είναι ότι ο σύμβουλος προτείνει αλλαγές ενώ ο λογιστής αποφασίζει τι αλλαγές θα κάνει. Όμως, οι επιχειρηματίες βασίζονται μόνο στους λογιστές της εταιρείας τους ή επιλέγουν και έναν σύμβουλο για μια πιο αντικειμενική γνώμη στα κρίσιμα ζητήματα;
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Συμβουλευτικές εταιρείες
Consulting firms
Επιχειρήσεις--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη (Νομός)
Business enterprises -- Greece -- Thessaloniki (Perfecture)
Επιχειρηματίες--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη (Νομός)
Businessmen--Greece-Thessaloniki (Perfecture)
Keywords: Επιχειρήσεις;businesses;Επιχειρηματίες;bussinessmen;Σύμβουλοι Επιχειρήσεων;consulting agents;λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες;finance and accounting services
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2019 (α/α 11103)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14704
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOUTOUKA.pdf2.01 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14704
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.